Inscripció Tallers 2023-2024

Aquest és el formulari d’inscripció per al Tallers 2023-2024 dels Lluïsos de Gràcia. En ell us demanem les dades bàsiques per tal de fer la inscripció i les dades de contacte.

Taller
Dades d'inscripció
Dades cobrament

Per els cobraments mensuals del taller necessitem que ens facilitis el número de compte on domiciliarem els rebuts.

Informació dels Lluïsos

Drets d'imatgeTEXT LEGAL

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (UE 2016/679) l’informem que:

Lluïsos de Gràcia (G580404775 – Plaça del Nord, 7-10, de Barcelona) és el Responsable del tractament de les dades personals que ens ha facilitat en aquest formulari i es tractaran amb la finalitat de mantenir la seva relació com a participant en les activitats organitzades pels Lluïsos de Gràcia.

Lluïsos de Gràcia conservarà aquestes dades mentre es mantingui aquesta relació o existeixen obligacions legals que se’n derivin. Posteriorment, les dades necessàries es conservaran com a documentació històrica de l’associació.

El tractament de les dades està legitimat pel consentiment de l’interessat i, en el cas de dades de salut de menors d’edat, per la legislació vigent (és una obligació legal que estableix el Decret 267/2016 de 5 de juliol), aquestes dades es mantindran amb la màxima confidencialitat. No es preveuen cessions de dades amb finalitats diferents de les indicades en el formulari, excepte si són necessàries per al compliment d’obligacions legals de l’associació o de l’interessat.

Pot exercir els seus drets d’accés a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de dades inexactes, sol·licitar la cancel·lació quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides, sol·licitar la limitació, la portabilitat i l’oposició al tractament i revocar les autoritzacions, a l’adreça secretaria@lluisosdegracia.cat, adjuntant còpia del seu document d’identitat. En cas que els seus drets no siguin atesos, pot presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.