Preinscripció a seccions

Secció
Dades de la persona que es preinscriu
Dades de contacte (pare o mare si el preinscrit es menor d'edat)


TEXT LEGAL
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, Vostè, presta el seu consentiment exprés per el tractament de les dades personals aportades a través d'aquesta fitxa d’inscripció. Aquestes dades seran incorporats al fitxer del que és Responsable Lluïsos de Gràcia amb fins relacionats amb la gestió administrativa de la seva petició i per a remetre-li informació relacionada amb aquesta entitat. Les dades de la fitxa sanitària es destinaran a fins relacionats únicament amb la prevenció en la planificació i desenvolupament del Casal dels Lluïsos de Gràcia. 

Així mateix informem que podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades, d'acord a la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, dirigint-se a la adreça que consta en aquest escrit.