Inscripció Casal de robòtica estiu 2019

Aquest és el formulari d’inscripció per al Casal de robòtica estiu 2019 dels Lluïsos de Gràcia. En ell us demanem les dades bàsiques per tal de fer la inscripció i les dades de contacte.

Un cop feta la inscripció rebreu un correu electrònic de confirmació amb un enllaç des d’on fer el pagament del cost total del casal. És important que tingueu a mà els codis de les vostres targetes per poder fer el pagament al final de la inscripció ja que fins que no es faci el pagament, el vostre fill/a no estarà oficialment inscrit al Casal.

Si voleu inscriure més d’un nen/a al Casal caldrà que ompliu una fitxa d’inscripció per cada inscrit.

Dades del nen/nena
Pare/mare/tutor 1
Pare/mare/tutor 2

Detalls de la inscripció

Grup

Marca les setmanes a les que vols apuntar el nen/a. Indica també si necessitareu servei d’acollida de 8 a 9h.

Horari Extres
Del 25 al 28 de Juny
Del 2 al 6 de setembre
El servei d'acollida i de dinar es poden contractar per dies. Caldrà avisar dels dies per correu electrònic a info@lluisosdegracia.cat i fer el pagament a part.
Escull un descompte en cas que l'inscrit sigui soci dels Lluïsos o tingui germans inscrits a la mateixa activitat (descomptes no acomulables):

Autoritzacions legals i fitxa mèdica

Amb el mail de confirmació us indicarem con descarregar un document en pdf amb les diferents autoritzacions que són necessàries o optatives per la participació del nen/a al casal; així com un formulari amb les dades mèdiques del nen/a. Caldrà que l’escanegeu i l'envieu degudament omplert i signat a projectes@lluisosdegracia.cat durant dels propers 7 dies, així com la targeta sanitària del nen/a escanejada.

Si el vostre fill/a té alguna al·lèrgia alimentària necessitarem que ens feu arribar un certificat mèdic oficial, amb indicació clara de la al·lèrgia/intolerància i la pauta alimentària a seguir.

Informació dels LluïsosNFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES:
En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (UE 2016/679) l’informem que:
Lluïsos de Gràcia (G580404775 – Plaça del Nord, 7-10, de Barcelona) és el Responsable del tractament de les dades personals que ens ha facilitat en aquest formulari i es tractaran amb la finalitat de gestionar la preinscripció en el Casal d’estiu 2018.

Lluïsos de Gràcia conservarà aquestes dades fins mentre es mantingui aquesta relació o existeixen obligacions legals que se’n derivin. Posteriorment, les dades necessàries es podran conservar com a documentació històrica de l’associació.

El tractament de les dades està legitimat pel consentiment de l’interessat i, en el cas de dades de salut de menors d’edat, per la legislació vigent (és una obligació legal que estableix el Decret 267/2016 de 5 de juliol), aquestes dades es mantindran amb la màxima confidencialitat. No es preveuen cessions de dades amb finalitats diferents de les indicades en el formulari, excepte si són necessàries per al compliment d’obligacions legals de l’associació o de l’interessat.

Pot exercir els seus drets d’accés a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de dades inexactes, sol·licitar la cancel·lació quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides, sol·licitar la limitació, la portabilitat i l’oposició al tractament i revocar les autoritzacions, a l’adreça secretaria@lluisosdegracia.cat, adjuntant còpia del seu document d’identitat. En cas que els seus drets no siguin atesos, pot presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.