Inscripció Casal d'Estiu 2022

Enguany les places són limitades per assegurar la qualitat del casal

Aquest és el formulari d’inscripció per al Casal d'Estiu 2022 dels Lluïsos de Gràcia. En ell us demanem les dades bàsiques per tal de fer la inscripció i les dades de contacte.

Un cop omplertes les dades podreu fer el pagament del cost total del Casal d'Estiu 2022. És important que tingueu a mà els codis de les vostres targetes per poder fer el pagament al final de la inscripció ja que fins que no es faci el pagament, el vostre fill/a no estarà oficialment inscrit al Casal d'Estiu 2022.

Si voleu inscriure més d’un nen/a al Casal d'Estiu 2022 caldrà que ompliu una fitxa d’inscripció per cada inscrit.

Dades del nen/nena
Pare/mare/tutor 1
Pare/mare/tutor 2

Detalls de la inscripció

Grup

Marca quins dies vols apuntar el nen/a. Indica també si necessitareu servei d’acollida de 8 a 9h.

Horari Extres
27 de juny a l'1 de juliol 33 places
4 al 8 de juliol 0 places Setmana tancada
11 al 15 de juliol 19 places
18 al 22 de juliol 0 places Setmana tancada
25 al 29 de juliol 41 places
Escull un descompte en cas que l'inscrit sigui soci dels Lluïsos o tingui germans inscrits a la mateixa activitat (descomptes no acumulables):

Retorn o anul·lació d’inscripcions

Autoritzacions legals i fitxa mèdica

Amb el mail de confirmació podeu descarregar uns documents en pdf amb les diferents autoritzacions que són necessàries o optatives per la participació del nen/a al Casal d'Estiu 2022; així com un formulari amb les dades mèdiques del nen/a. Caldrà que l’escanegeu i l'envieu degudament omplert i signat a casal@lluisosdegracia.cat durant dels pròxims 7 dies, així com la targeta sanitària del nen/a escanejada.

Si el vostre fill/a té alguna al·lèrgia alimentària, necessitarem que ens feu arribar un certificat mèdic oficial, amb indicació clara de la al·lèrgia/intolerància i la pauta alimentària a seguir.

Informació dels LluïsosNFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES:
En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (UE 2016/679) l’informem que:
Lluïsos de Gràcia (G580404775 – Plaça del Nord, 7-10, de Barcelona) és el Responsable del tractament de les dades personals que ens ha facilitat en aquest formulari i es tractaran amb la finalitat de gestionar la preinscripció en el Casal d'Estiu 2022.

Lluïsos de Gràcia conservarà aquestes dades fins mentre es mantingui aquesta relació o existeixen obligacions legals que se’n derivin. Posteriorment, les dades necessàries es podran conservar com a documentació històrica de l’associació.

El tractament de les dades està legitimat pel consentiment de l’interessat i, en el cas de dades de salut de menors d’edat, per la legislació vigent (és una obligació legal que estableix el Decret 267/2016 de 5 de juliol), aquestes dades es mantindran amb la màxima confidencialitat. No es preveuen cessions de dades amb finalitats diferents de les indicades en el formulari, excepte si són necessàries per al compliment d’obligacions legals de l’associació o de l’interessat.

Pot exercir els seus drets d’accés a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de dades inexactes, sol·licitar la cancel·lació quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides, sol·licitar la limitació, la portabilitat i l’oposició al tractament i revocar les autoritzacions, a l’adreça secretaria@lluisosdegracia.cat, adjuntant còpia del seu document d’identitat. En cas que els seus drets no siguin atesos, pot presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.